Cílený direct marketing

Direct marketing

Vytvoření pozitivního a dlouhodobého vztahu či výzva pro rychlou reakci zákazníka, to jsou dva hlavní cíle direct marketingu.

Reklama
Direct marketing umožňuje plánovat, kontrolovat a řídit kampaně. K dosažení odezvy zákazníků využívá jednoho či více médií. Přímý marketing považuje za interaktivní systém.
Direct marketing nabízí propagace ve smyslu úspory finančních prostředků. Oproti jiným reklamním nástrojům má tu výhodu, že je orientován přímo na zákazníka. Místo nekonkrétní masy lidí před firmou náhle stojí jednotliví lidé se svými touhami a potřebami. Podnikatel tak může směřovat různé produkty ke specifickým zákazníkům.

Distribuční cesty:
• direct mail
• telemarketing
• teleshopping
• katalogový prodej
• e-shopping
 
Podmínkou úspěšného direct marketingu jsou ale informace, respektive kvalitní databáze potenciálních klientů. Množství informací umožňuje podnikateli uzpůsobit výrobek zákazníkovi a zaktivizovat maximálně jeho pozornost. Mnohdy samotný produkt ustupuje do pozadí a snahou je spíše „zaútočit“ na zákazníkovy prožitky a emoce. Použití direct marketingu je možné takřka pro všechny typy firem, jediným limitem je dobrá databáze.

Druhy direct marketingu:
1. zaváděcí (nové produkty na trhu)
2. personalizovaný (přizpůsobené nabídky)
3. informační (pro stávající zákazníky)

Hlavním cílem přímého marketingu je vytvoření dlouhodobého vztahu, případně vyvolání reakce u zákazníků. Ta může spočívat v koupi produktu, vyžádání si podrobných informací (katalog, vzorek k odzkoušení), zájmu o další produkty. U dlouhodobé vztahu hovoříme o vytvoření vazby ke značce, k organizaci a jejím produktům a službám.

Reference

Design & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 1996 - 2022 GOLEM GROUP