DTP služby

• DTP  - desktop publishing
Služby k tvorbě tištěného nebo elektronického dokumentu za pomoci počítače.


Společnost GOLEM GROUP s.r.o. neustále sleduje trendy vývoje DTP a drží v těchto službách krok s rozvojem v této oblasti. Věnujeme se profesionálně tvorbou podkladů pro polygrafický průmysl.

Díky výběru kvalitních zaměstnanců můžeme nabídnout pracovníky, kteří disponují výtvarným vzděláním v problematice dokumentového i corporate identity designu. Na rozdíl od běžných grafiků mají znalosti a dovednosti i v současných informačních technologiích.

Pracujeme s profesionálními programy z dílny společnosti Adobe. Namátkou uvádíme InDesign, Illustrator, Photoshop, Flash, Dreamweaver a Acrobat Profesional.
Dokážeme navázat i na dílo našich klientů v balících programů Corel Draw či importovat jiné formáty souborů.

• Prepress
Součástí DTP služeb je samozřejmě Prepress příprava materiálů, zejména fotografií a grafiky do tisku či k elektronické publikaci. Zpracováváme obrazové předlohy z digitálních či klasických fotografií a zajistíme skenování nebo ofocení různých forem grafiky.

• Fotografování
Provádíme fotografování výrobků, prostředí či prováděných služeb klasickou i digitální technikou.

 

Reference

Design & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 1996 - 2022 GOLEM GROUP