VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 2021 - 2023

 Ve společnosti probíhá realizace projektu:

„Vzdělávání zaměstnanců společností GOLEM GROUP, GOLEMPRESS a jejich partnera“, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013500 podpořeného finančními prostředky z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Projekt je zaměřen na vzdělání zaměstnanců firmy GOLEM GROUP s.r.o., GOLEMPRESS, s.r.o. a jejich partnera. Předpokládaná realizace projektu je v období 1.2.2021 až 31.1.2023, tedy 24 měsíců. Vzdělávacích aktivit se zúčastní celkem 21 zaměstnanců. Zaměstnanci absolvují školení v těchto oblastech: obecné IT, specializované IT, měkké a manažerské dovedností, jazyky, technické a odborné vzdělávání, účetní a ekonomické kurzy, směrnic společnosti a produktová školení.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií  prostřednictvím OPZ a ESF.

Reference

Design & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 1996 - 2021 GOLEM GROUP